Rösthantverkarna AB

Syntolkning av video

Video för alla

För synskadade gör syntolkningen det möjligt att följa handlingen och förstå filmen på samma sätt som personer utan synnedsättning.


Läs mer

Tolkning

Tillgänglig film

Från den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser vara syntolkade. Kraven finns i lagen om tillgänglighet för digital offentlig service.

Vad är syntolkning av film?

Syntolkning är en viktig del av tillgänglighetsarbetet och används för att beskriva visuella element i en film eller TV-produktion. Syntolken målar med ord upp de bilder som personer med synnedsättning annars går miste om. En väl utförd syntolkning gör stor skillnad för personer med nedsatt synförmåga.

Syntolkmanus

Att skriva ett manus till syntolkning handlar om att sätta sig in i vad filmen vill förmedla. Vi syntolkar inte live-evenemang så som teater eller opera, men vi har stor erfarenhet av att göra syntolkning till videofilm. Vi är utbildade manusförfattare av filmmanus. Ett syntolkmanus påminner om ett filmmanus som skrivs “baklänges”. Först bild sedan ord.

Snabb i repliken

Levande inläsning

Det är av största vikt att hitta rätt ton i läsningen av ett syntolksmanus. Du ska med rösten förmedla filmen och den känsla som bilden förmedlar. Dessutom krävs oftast att du är snabb i repliken.

Om tolkningen inte får rum

Ibland finns inte utrymme för syntolkningen i filmen, då ber vi kunden om tillåtelse att få förlänga den. Det kan innebära att lägga till en inledning med beskrivning eller att förlänga några rutor med en syntolkningssymbol.

Hur går det till?

Kunden skickar en högupplöst film

  1. Vi sätter oss in i filmen och skriver ett syntolkmanus. 
  2. Vi läser in syntolkningen, redigerar och mixar ljudet till en volym som motsvarar filmens. 
  3. Vi levererar ljudspåret separat eller inbäddad i filmen, allt efter kundens önskemål.
Syntolkning

Teckentolkning

Vår fotostudio används även för teckentolkning.

Teckentolkning

Exempel på syntolkning från oss