Rösthantverkarna AB

Novellspelaren

Korta berättelser

för dig som ligger på sjukhus

Inledning

Högläsning har en lång tradition på sjukhus och har många gånger en biblioterapeutisk funktion.
I högläsningen kan tankar och minnen väckas och många gånger inleds samtal som handlar om annat än sjukhusvistelse.
Dalengeriatriken i Stockholm har haft högläsning för sina patienter under många år. När pandemin 2020 bröt ut var det plötsligt inte möjligt att ha högläsning tillsammans i den traditionella formen. Skulle det vara möjligt att erbjuda högläsning på något nytt sätt? Karin Tyrefors som är kulturansvarig på Dalengeriatriken initierade projektet Novellspelaren genom att be en erfaren högläsare spela in ett antal utvalda berättelser att erbjuda patienter. Ett samarbete inleddes mellan Dalengeriatriken och Rösthantverkarna. Den första pilotstudien genomfördes på Dalengeriatriken under 2020 - 2021 med fyra berättelser upplästa och inspelade av Martin och Malin Halland.

Ett pilotprojekt

I samarbete med Kompetenscentrum för Kultur och Hälsa i region Stockholm, genomför vi nu ett pilotprojekt som vi kallar Novellspelaren. Projektet pågår från November 2022 till Maj 2023.


Mål

Vårt mål är att skapa nya vägar för att lyssna på högläsning. Ett program bestående av mycket
korta berättelser, bidrar till höjd livskvalitet för den som ligger på sjukhus.

Novellspelaren gör det möjligt för personalen att kunna erbjuda något positivt där innehållet
går att samtala och reflektera kring. Berättelserna är valda för att väcka minnen och tankar.

Genom Novellspelaren har alla möjlighet till en stunds biblioterapi i all enkelhet.


Spelaren

Spelaren är utformad för personer med demenssjukdom och därför mycket enkel att hantera. Bara genom att öppna/stänga locket kan man starta, stoppa och spola fram. Ljudnivån justeras på undersidan i förväg. Det är möjligt att lyssna på ljudspelaren ensam, gemensamt i ett rum eller med hörlurar. Spelaren är avspritningsbar. Spelaren är vald med tanke på att den är mycket lätt att hantera.

Programmet

Tanken är att berättelserna ska bytas ut efter en sex månaders provperiod. Novellspelare kommer att finnas på Danderyds sjukhus, Nacka sjukhus, Dalengeriatriken och Handengeriatriken. Om du som vårdpersonal lyssnar till berättelserna blir det lättare att påbörja ett samtal. Berättelserna är inlästa av Malin och Martin Halland. 


Mer information

Om du behöver hjälp med din spelare eller har frågor - ring: 0703-578446